DOŚWIADCZENIE KIERUJE NAMI

150

Wykonanych Realizacji

6

przesiewaczy
do wynajęcia

8

kruszarek
do wynajęcia

W zakresie kruszenia, przesiewania oraz wyburzeń wykonujemy:

Kruszenie wstępne i przesiewanie wszelkiego rodzaju kamienia kopalnianego (Granit, Piaskowiec, Bazalt, Wapień i inne)

Przesiewanie wszelkiego rodzaju kamienia i gruzu przesiewaczami dwupokładowymi i trzypokładowymi

Wyburzanie z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu burzącego, młoty, nożyce do stali i betonu, chrupaki do betonu

Kruszenie kruszarkami szczękowymi, stożkowymi i impaktowymi

Kruszenie i przesiewanie kamienia polnego

Kruszenie podkładów kolejowych i słupów trakcyjnych

Kruszenie i przesiewanie gruzu porozbiórkowego oraz recyklingiem metalu z gruzu

Przesiewanie kruszyw, piasku, żwiru i kamienia na dowolną frakcję na sucho oraz na mokro

Rekultywacje terenu

GALERIA MASZYN

nasze maszyny w akcji

partnerzy